ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY

This section includes specialised professional, scientific and technical activities. These activities require a high degree of training, and make specialised knowledge and skills available to users.


Spoločností v tejto kategórii
FirmaRatingZamestnanciWebTelEmail
Metrostav a.s.100,03000 - 3999 zaměstnancůhttp://www.metrostav.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
ŠKODA AUTO a.s.100,010 000 a více zam.http://www.nakarmeli.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Česká pošta, s.p.100,010 000 a více zam.http://www.facebook.com/CeskapostaVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
TESCO SW a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.tescosw.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
S u b t e r r a a.s.100,0500 - 999 zaměstnancůhttp://www.subterra.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Pražská plynárenská, a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.ppas.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
GORDIC spol. s r.o.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.gordic.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
České dráhy, a.s.100,010 000 a více zam.http://www.lanovka-jested.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Správa železnic, státní organizace100,010 000 a více zam.http://www.szdc.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
ICZ a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.i.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.100,01000 - 1499 zaměstnancůhttp://www.ave.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Pražské služby, a.s.100,01500 - 1999 zaměstnancůhttp://www.psas.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
AQUATEST a.s.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.aquatest.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
IBR Consulting, s.r.o.100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.ibrconsulting.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.ccs.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
CCA Group a.s.100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.cca.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
SUDOP PRAHA a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.sudop.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
COLAS CZ, a.s.100,01000 - 1499 zaměstnancůhttp://www.colas.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
AV MEDIA, a.s.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.avmedia.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
ELTODO, a.s.100,0500 - 999 zaměstnancůVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
HOCHTIEF CZ a. s.100,01000 - 1499 zaměstnancůhttp://www.facebook.com/hochtiefczasVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Skanska a.s.100,02000 - 2499 zaměstnancůhttp://www.skanska.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
METROPROJEKT Praha a.s.100,0200 - 249 zaměstnancůhttp://www.metroprojekt.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.100,01000 - 1499 zaměstnancůhttp://www.pvk.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.stc.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
SPEL, a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.spel.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
ČEZ, a. s.100,05000 - 9999 zaměstnancůhttp://www.cez.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
EUROVIA CS, a.s.100,01500 - 1999 zaměstnancůhttp://www.eurovia.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost100,010 000 a více zam.http://www.dpp.cz/muzeum-mhdVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
INSET s.r.o.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.inset.comVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
STRABAG a.s.100,02500 - 2999 zaměstnancůhttp://www.strabag.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
VPÚ DECO PRAHA a.s.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.vpupraha.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
GEOSAN GROUP a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.geosan-group.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
SEVT, a. s.100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.sevt.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
SMP CZ, a.s.100,0500 - 999 zaměstnancůhttp://www.smp.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.100,03000 - 3999 zaměstnancůhttp://www.vls.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
SATRA,spol.s r.o.100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.satra.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.rowanlegal.comVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
CENTROPOL ENERGY, a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.centropol.czVyžaduje sa licencia
SWIETELSKY stavební s.r.o.100,01500 - 1999 zaměstnancůhttp://www.swietelsky.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Corpus Solutions a.s.100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.corpus.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
PRAGOPROJEKT, a.s.100,0200 - 249 zaměstnancůhttp://www.pragoprojekt.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Valbek, spol. s r.o.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.valbek.euVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Chládek & Tintěra, a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.cht.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář100,025 - 49 zaměstnancůhttp://www.mt-legal.comVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
MARBES CONSULTING s.r.o.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.marbes.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Z + M Partner, spol. s r.o.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.zmpartner.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
GEOtest, a.s.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.geotest.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
Pražská vodohospodářská společnost a.s.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://www.pvs.czVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia
ASIANA, spol. s r.o.100,0100 - 199 zaměstnancůhttp://twitter.com/LetuskaczVyžaduje sa licenciaVyžaduje sa licencia