GDPR a ochrana osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) je účinné. Toto nariadenie sa týka fyzických osôb, a v zhľadom že stránka agreguje a spracováva informácie o právnických osobách sa toto nariadanie našej činnosti netýka.

Napriek tomu ak máte pocit, že potrebujete skryť údaje o Vašom podnikaní, kontaktujte nás cez chat alebo na email info __ AT __ cz-fin.com. Zakrývanie informácií o podnikaní však považujeme za podozrivý krok a preto sa pripravte, že namiesto firemnej stránky s údajmi na firmu uvedieme varovnú hlášku o tejto situácii.