Štatistiky údajov - naše dátové sady


Register zmluv [ČR]

Hodnota zmluv: 29 621 367 520 559 CZK
Počet zmluv: 2 786 611
Posledná zmena: 06.09.2001

Faktúry

Hodnota faktúr: 132 463 750 742 CZK
Počet faktúr: 1 338 356
Posledná zmena: 22.01.2020

Firiem z DB ARES: 1 045 011

Aktívnych: 789 673
Aktuálne v likvidaci: 94 547
Posledná zmena: 08.01.2020

CZ-FIN Rating firiem

Spolu: 793 786
Posledná zmena: 22.01.2020

Register ekonomických subjektov [ČR]

Spolu: 756 740
Posledná zmena: 11.01.2020

Výmery poľnohospodárskych oblastí

Spolu: 617 849
Posledná zmena: 12.09.2019

Dátové schránky

Spolu: 545 527
Posledná zmena: 17.09.2019

Zmluvy

Hodnota mimo registra: 180 672 443 618 CZK
Počet zmluv: 341 928
Posledná zmena: 13.09.2019

Granty

Spolu: 263 243
Posledná zmena: 30.10.2019

Zoznamy podnikateľov

Spolu: 60 662
Posledná zmena: 20.01.2020

Objednávky

Hodnota objednávok: 11 421 247 791 CZK
Počet objednávok: 48 158
Posledná zmena: 20.01.2020

Šetrenia

Spolu: 38 357
Posledná zmena: 19.01.2020

Štátne inštitúcie

Spolu: 18 122
Posledná zmena: 01.09.2018

Register spoľahlivosti platcov DPH [ČR]

Spolu: 7 849
Posledná zmena: 22.01.2020

Pokuty

Spolu: 7 673
Posledná zmena: 21.08.2019

Priestory

Spolu: 6 048
Posledná zmena: 20.06.2019

Šport

Spolu: 254
Posledná zmena: 06.10.2019

Školy

Spolu: 102
Posledná zmena: 30.10.2019

Rozhodnutia

Spolu: 76
Posledná zmena: 08.12.2014