Štatistiky údajov - naše dátové sady


Faktúry

Hodnota faktúr: 132 463 750 742 CZK
Počet faktúr: 1 366 171
Posledná zmena: 02.08.2021

Firiem z DB ARES: 1 054 593

Aktívnych: 796 206
Aktuálne v likvidaci: 96 645
Posledná zmena: 22.03.2020

CZ-FIN Rating firiem

Spolu: 803 368
Posledná zmena: 21.05.2022

Register ekonomických subjektov [ČR]

Spolu: 764 870
Posledná zmena: 05.04.2020

Výmery poľnohospodárskych oblastí

Spolu: 617 849
Posledná zmena: 12.09.2019

Dátové schránky

Spolu: 545 527
Posledná zmena: 17.09.2019

Zmluvy

Hodnota mimo registra: 183 961 506 251 CZK
Počet zmluv: 379 914
Posledná zmena: 31.12.2020

Granty

Spolu: 263 247
Posledná zmena: 06.02.2020

Zoznamy podnikateľov

Spolu: 68 208
Posledná zmena: 02.02.2020

Objednávky

Hodnota objednávok: 11 421 247 791 CZK
Počet objednávok: 48 174
Posledná zmena: 31.05.2020

Šetrenia

Spolu: 38 435
Posledná zmena: 03.02.2020

Štátne inštitúcie

Spolu: 18 122
Posledná zmena: 01.09.2018

Register spoľahlivosti platcov DPH [ČR]

Spolu: 15 350
Posledná zmena: 25.02.2022

Pokuty

Spolu: 7 673
Posledná zmena: 21.08.2019

Priestory

Spolu: 6 052
Posledná zmena: 20.06.2019

Šport

Spolu: 254
Posledná zmena: 06.10.2019

Školy

Spolu: 102
Posledná zmena: 30.10.2019

Rozhodnutia

Spolu: 76
Posledná zmena: 08.12.2014

Register zmluv [ČR]

Hodnota zmluv: 0 CZK
Počet zmluv: 0
Posledná zmena: 01.01.1970